Kontakt
adresa:
Slámová 853/14
Karviná-Fryštát 733 01

Ing. Boleslav Pawliczek
tel. 606 533 866
boleslav(zavinac)pawliczek.eu
razitko

Dotace - poradenství

Nabízíme:

 • Prověření možnosti získání státních podpor a dotací pro rozvoj podnikání
 • Přípravu podkladů a vyřizování státních podpor a dotací
 • Přípravu podnikatelského záměru a studii proveditelnosti
 • Přípravu certifikace ISO, řízení kvality, přihlášení ochranné známky
 • Základy finančního řízení podniku, tvorba cen  
 • Systémy plánování, finanční analýza, cash-flow a platební nástroje.
 • Základy a rozvoj vnitropodnikového řízení, zavádění procesního řízení a řízení projektů.
 • Výběrová řízení na dodavatele a subdodavatele.
 • Transfer technologií, investování.
 • Restrukturalizace (zvýšení efektivity hlavního realizačního procesu)
 • Rozpoznání a řízení podnikatelských rizik.
 • Ocenění nepeněžitých vkladů společníků – movitá a nemovitá část majetku.
 • Inventarizace, prodeje a pronájmy majetku HIM, DHIM a zásob.
 • Ocenění majetku, prodej podniku.
 • Ukončení podnikání.

  Tip: Využijte pro rozvoj svého podnikání státní a Evropské podpory a dotace!