Kontakt
adresa:
Slámová 853/14
Karviná-Fryštát 733 01

Ing. Boleslav Pawliczek
tel. 606 533 866
boleslav(zavinac)pawliczek.eu
razitko

Činnost ve výstavbě

 • Technický dozor stavebníka - TDS

 • Supervize (kontrola kvality a stavu) při stavbě a montáži
 • Zpracování technologických postupů
 • Zpracování rozpočtů a kalkulace a kontrola cen
 • Příprava systému řízení jakosti v systému ISO případně ČSN (svářečský průkaz organizace) až po stádium předauditu
 • Dílčí projekční práce – doplňování neúplných projektů jako vedlejší produkt zakázky
 • Vedení správy nemovitého majetku
 • Expertní a znalecká činnost (viz. znalecká činnost)
 • Supervize stávajícího stavu ocelových konstrukcí skupiny Aa (mosty, stožáry, atd.) dle ČSN 732601

 • Výkon koordinátora BOZP na stavbách (viz. BOZP)

Činnost provádíme na základě autorizace dle zákona ČNR číslo 260/1992 Sb., jako autorizovaný inženýr v oboru Technologická zařízení staveb.

Certifikáty a akreditace:

 • Člen České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě číslo 1102205
 • Osvědčení o autorizaci číslo 19279