Kontakt
adresa:
Slámová 853/14
Karviná-Fryštát 733 01

Ing. Boleslav Pawliczek
tel. 606 533 866
boleslav(zavinac)pawliczek.eu
razitko

Technicko-inženýrská kancelář pracuje pro Vás již 13 let.

                                                                                most přez řeku Bečvu v Troubkách
pawliczek.eu
Naše mise:
  • Poskytujeme poradenství a podporu v rozvoji podnikání v ČR malým a středním firmám včetně příprav dotačních žádostí,
    v aktuálních výzvach programu: OPPI, Rozvoj, Potenciál, Spolupráce...a další. 
  • Realizujeme znalecké úkony / odhady a expertní posudky / pro státní orgány, leasingové společnosti, právníky, advokáty a ostatní podnikatelské subjekty
  • Poskytujeme výkony spojené s oprávněním autorizovaného inženýra činného ve výstavbě / TDS /  a koordinátora BOZP
  • Poskytujeme technické služby v oblasti BOZP, zavádění a udržení systémù řízení jakosti ISO
  • Provádíme lektorskou a poradenskou činnost v zájmových oborech činnosti
 
Technicko-inženýrská kancelář TIK vznikla v roce 1999 jako podnikatelský subjekt, který podniká na základě zvláštních oprávnění státních úřadů, soudů a živnostenských listů.
Základem kvality poskytovaných služeb jsou zkušenosti nabyté při výkonu znalecké činnosti provozované od roku 1993, praxe externího hodnotitele Ministerstva prúmyslu a obchodu pro dotační tituly programu OPPI provozované od roku 2006, profesní a manažerské zkušenosti získané ve vedoucích funkcích managementu a správních orgánech obchodních společností s působností ve stavebnictví, strojírenství, dřevařství a transferu technologií.
Naše kancelář dle potřeby smluvně sdružuje další odborníky. Tím docilujeme vysoké úrovně poskytovaných služeb, nízkých režií a příznivých nabídkových cen.
Prostřednictvím členství v odborných sdruženích (komora ČKAIT, asociace AZO, CzechInvest a další) udržujeme a rozvíjíme rozsáhlé a aktuální znalosti v zájmových oborech
 
Vážení obchodní přátelé, ujišťujeme Vás, že náš přístup k Vaši záležitosti bude pohotový a profesionální.
 
Ing. Boleslav Pawliczek a partneři